Bucharest Winds Library

 An approach wich comes in support of educational and non-commercial consultation of romanian musical and didactic material for wind instruments in all combinations and numerical structures. The library will be augmented periodically with new materials. We invite you to consult it regularly.

Un demers care vine în sprijinul consultării în scop educativ și necomercial al materialului muzical și didactic autohton pentru instrumente de suflat în toate combinațiile instrumentale și structurile numerice. Biblioteca va fi augmentată periodic cu noi materiale. Vă invităm să o consultați periodic. 

Works by romanian composers for wind instruments / Lucrări scrise de compozitori români pentru instrumente de suflat. 

Chamber Music