Bucharest Winds Library

text here

An approach wich comes in support of educational consultation of romanian chamber music for wind instruments.

Un demers care vine în sprijinul consultării în scop educativ al muzicii de cameră românești pentru instrumente de suflat.

Works by romanian composers for wind instruments / Lucrări scrise de compozitori români pentru instrumente de suflat. 

Chamber Music