Bucharest Wind Library

text here

An approach wich comes in support of educational consultation of romanian chamber music for wind instruments. / Un demers care vine în sprijinul consultării în scop educativ al muzicii de cameră românești pentru instrumente de suflat.

Romanian chamber music for wind instruments. / Muzică de cameră pentru instrumente de suflat.