Ragtime Serenade

Călătoria muzicală propusă de acest proiect face o incursiune în Rag-ul american, precursor direct al Jazz-ului atât în structură muzicala cât și în spontaneitate interpretativă – foarte bine reprezentat de muzica lui Scott Joplin. Totul se desfăşoară cu suportul unui octet format din instrumente de suflat (2 oboaie, 2 clarinete, 2 fagoate, 2 corni)  poate cea mai cunoscută formulă camerală pentru suflători în afară de cvintetul de suflători. Compozitori cunoscuți precum Joseph Haydn, Antonio Rosetti, Franz Kromer, W.A. Mozart, Johan Nepomuk Hummel, L. Van Beethoven, Franz Schubert și alții au dedicat lucrări acestui tip de ansamblu iar cele mai importante instituții de stagiune muzicală la nivel modial prezintă frecvent în cadrul lor aceste lucrări.