Etnic Roots

Rădăcinile muzicale specifice anumitor zone etnice și compozitorii reprezentativi ai acestora reprezentate prin intermediul unui cvintet de suflători

French Roots (Video)

Hungarian Roots

Romanian Roots (Video)

Scandinavian Roots