Etnic Roots

Rădăcinile muzicale specifice anumitor zone etnice și compozitorii reprezentativi ai acestora reprezentate prin intermediul unui cvintet de suflători: